RealDrives

Werken met drijfveren - RealDrives -

RealDrives is een methodiek die drijfveren gebruikt om cultuurpatronen inzichtelijk en bespreekbaar te maken, om begrijpelijk te maken waarom doen mensen wat ze doen, om de onderlinge samenwerking in en tussen teams te verbeteren, om uit te leggen hoe je mensen en groepen moet motiveren, om wederzijds begrip te vergroten, om de communicatie effectiever te maken en om organisaties te besturen. In een RealDrives uitslag kan naast iemands interne motivatie of voorkeur worden afgelezen met welke bril iemand naar zijn omgeving kijkt en hoe iemand doet en handelt. Aan de hand van een RealDrives uitslag is haarfijn te zien hoe iemand zijn gedrag aanpast aan zijn omgeving. RealDrives maakt gebruik van de laatste inzichten op het gebied van waarden en psychologie van groepen.

Voor de zorgsector is een specifieke applicatie ontwikkeld RealDrives Care & Cure

RealDrives is zeer geschikt om:
1.    cultuurpatronen inzichtelijk en bespreekbaar te maken
2.    beter te begrijpen hoe je mensen moet motiveren en in hun kracht zet
3.    de onderlinge samenwerking in en tussen teams te verbeteren
4.    de communicatie en resultaatgerichtheid effectiever te maken
5.    te snappen waarom mensen doen wat ze doen
6.    de organisatie beter en flexibeler te laten functioneren   
7.    leiderschap te ontwikkelen en te professionaliseren


waarom doen mensen wat ze doen?

Mensen gedragen zich in teams en organisaties vaak anders dan je op basis van hun individuele voorkeuren en karakters zou verwachten. Ze passen zich van nature aan de teamcultuur aan. Meestal ontstaan daardoor effectieve vormen van samenwerking, maar het komt ook geregeld voor dat de teamdynamiek juist leidt tot ineffectiviteit: wat erin zit, komt er niet uit. Ook perfect samengestelde teams kunnen vast komen te zitten in een gemeenschappelijk patroon dat niet prettig werkt en negatieve gevoelens oproept. Het doorgronden van dit soort patronen is vitaal voor wie sturing geeft aan teams.

Met behulp van Real Drives Care & Cure kunt u vaststellen wat de individuele drijfveren (kwaliteiten) van de medewerkers zijn. Op individueel niveau krijgen ze inzicht en handvatten voor effectiever gebruik van hun eigen drijfveren en kwaliteiten. De uitkomsten kunnen vervolgens worden gelegd naast de doelen en ontwikkeling van de organisatie. Beeld en antwoord op vragen als: Hoe ben ik gedreven? Wat voor drijfveren heb ik nodig voor mijn functie? Ga ik het ook waarmaken of mis ik nog bepaalde drijfveren?

RealDrives teamprofiel

Met RealDrives Care & Cure zijn de drijfveren van teams en individuen te meten. In een RealDrives uitslag zie je niet alleen het teampatroon maar ook hoe je dat team het best aan kan sturen en waar de gevaren en blinde vlekken van het team zitten.
Door het drijfverenprofiel worden valkuilen en ontwikkelpunten van het team zichtbaar en kan een effectievere invulling ontstaan van de rollen en taken.
De testuitslagen kunnen overigens altijd hergebruikt worden om in een latere fase in te zetten voor teamsamenstelling, teambuilding of optimalisatie in samenwerking binnen of tussen teams.

ONZE WERKWIJZE MET REALDRIVES

Wij werken altijd vanuit de gedrevenheid van het individu en van het team. Elke drijfveer zien wij als kwaliteit. Het benutten van de diversiteit en elkaars kracht leidt tot succesvolle veranderingen en vitale teams.

Mensen en teams in hun kracht brengen, dat is de sleutel voor organisaties. DOE KRACHT!

We zetten RealDrives en RealDrives Care & Cure in als hulpmiddel en niet als doel op zich. Het doel is de beweging die het individu en het team willen maken. En door inzicht vanuit RealDrives begrijp je hoe het werkt om weg te komen van energielekkages en natuurlijke blokkades te passeren, zodat je met tempo en energie krachtig aan de slag kunt  gaan.

Drijfveren: Het is en blijft Mensenwerk!
Share by: