teamontwikkeling en teamcoaching

Teamontwikkeling en teamcoaching


Teamontwikkeling vanuit Sturing & Ruimte

Meer dan de helft van de zorginstellingen zet in op zelfsturende teams, zelforganiserende teams, resultaatverantwoordelijke, krachtige of vitale teams. Succesvolle praktijkvoorbeelden worden hierin nagevolgd, waarbij medewerkers meer in hun kracht komen en er flink gesneden wordt in overhead en managementkosten. Een mooi wenkend perspectief nietwaar? Wij zien echter ook een andere praktijk. In veel zorgorganisaties worstelen teams met de verkregen ruimte. Voor een groot deel is het middenkader verdwenen of sterk uitgedund en krijgen de overgebleven managers de opdracht om zoveel mogelijk los te laten. Hoe ga je dit dan organiseren?

Experts in Zelfsturing in de Zorg: door maximale sturing ontstaat paradoxaal maximale ruimte

http://www.provenpartners.nl/kan-een-team-zichzelf-sturen

Meervoudig en integraal kijken naar de organisatie vanuit Sturing & Ruimte

Om te weten of je nog op koers en in-control bent en te weten aan welke knoppen (verder) gedraaid moet worden om de gewenste verandering en ontwikkeling te bereiken kan meervoudig en integraal gekeken en gemeten worden vanuit alle organisatorische perspectieven: harde perspectieven zoals strategie, structuur en systemen, maar ook zachte zoals personeel, management en cultuur. En hierin ook de hard en soft controls mee te nemen. Enerzijds gaat het om sturing en anderzijds om ruimte, die op het eerste oog een tegenstelling lijken.

Maar niets is minder waar. Sturing en ruimte zijn beide nodig om succesvol te zijn en kunnen heel goed samen:
(a)    Hebben we een koersvaste heldere strategie én is er ruimte voor innovatieve en experimenten?
(b)    Biedt de structuur orde én is er tegelijkertijd ruimte voor projecten?
(c)    Hanteren we strakke regels en procedures met een PDCA-cyclus én ervaren medewerkers de vrijheid om als nodig
        hiervan af te mogen wijken?
(d)    Is er organisatie-brede saamhorigheid én is daarbij ruimte voor elke medewerker om uniek te zijn?
(e)    Kan het management met lef en autoriteit optreden waar het nodig is én participatief en empathisch leiderschap
        tonen naar de medewerkers?
(f)    Hebben we sterke normen en stille waarden waar we elkaar op aanspreken én is ieder vrij in de organisatiecultuur?

En ga samen op pad: (1) bepaal je positie met een meting op zorgondernemerschap en zelfsturing (2) formuleer de ambities met elkaar en deel je dromen en (3) En ga samen lerend op pad om deze ambities waar te maken.
Share by: