Management-advies en begeleiding


Management-advies en begeleiding

FutureValue Management is gespecialiseerd in management-advisering en begeleiding voor groei en ontwikkeling van organisaties.

Jarenlange ervaring in de not-for-profit sector heeft het beeld opgeleverd dat het gaat om een combinatie van zakelijk denken & werken èn tegelijkertijd mensenwerk: hoe krijg ik mensen mee in de beweging die de organisatie maakt of gaat maken.

Specialist in Zorgondernemerschap en ondernemerschap in andere semi-publieke sectoren: welzijn, onderwijs, gemeentelijk, arbeidsparticipatie en sociaal domein.

Management advisering: vanuit missie en visie een concrete vertaling maken met het managementteam naar een gedragen strategie en formulering van heldere en realiseerbare doelstellingen. We doen dat met raad en daad: praktisch en gericht. Met respect en waardering voor wat er is en wat nodig is: waardeer wat er is en voeg toe.

FutureValue Management doet haar dienstverlening al naar gelang de wensen van de klant, in gezamenlijk en goed overleg. Dat kan zijn als management consultant op afroep, op projectbasis en/of op interimbasis. Maatwerk zoals het hoort te zijn.

Visie op FutureValue: veranderprocessen zijn niet alleen de uitvoering van een kunstje, maar een start van een verbetering van de prestaties van de onderneming met een toegevoegde waarde naar de toekomst, oftewel FutureValue. En als er geïnvesteerd moet worden in een verandering, laat het dan ook rendement opleveren. Inzet van drijfveren als zeer effectief hulpmiddel in teamontwikkeling en versnelling van veranderprocessen. Hoe krijg je mensen in hun kracht, dat is de kern waar het bij mensenwerk om draait. Van daaruit kan zelfsturing worden ingeregeld waarbij maximale ruimte wordt gecombineerd met maximale sturing, de een kan niet zonder de ander.

FutureValue wil feitelijk zeggen: “waardevermeerdering door structurele verbeteringen die duurzaam zijn”
 
Share by: