Teamontwikkeling en teamcoaching

Teamontwikkeling en teamcoaching


Teamontwikkeling en Teamcoaching
vanuit wat mensen en teams drijft

Mensen gedragen zich in teams en organisaties vaak anders dan je op basis van hun individuele voorkeuren en karakters zou verwachten. Ze passen zich van nature aan de teamcultuur aan. Meestal ontstaan daardoor effectieve vormen van samenwerking, maar het komt ook geregeld voor dat de teamdynamiek juist leidt tot ineffectiviteit: wat erin zit, komt er niet uit. Ook perfect samengestelde teams kunnen vast komen te zitten in een gemeenschappelijk patroon dat niet prettig werkt en negatieve gevoelens oproept. Het doorgronden van dit soort patronen is vitaal voor wie sturing geeft aan teams.

Met behulp van Real Drives Care & Cure kunt u vaststellen wat de individuele drijfveren (kwaliteiten) van de medewerkers zijn. Op individueel niveau krijgen ze inzicht en handvatten voor effectiever gebruik van hun eigen drijfveren en kwaliteiten. De uitkomsten kunnen vervolgens worden gelegd naast de doelen en ontwikkeling van de organisatie. Beeld en antwoord op vragen als: ‘hoe ben ik gedreven? wat voor drijfveren heb ik nodig voor mijn functie? En ga ik het ook waarmaken of mis ik nog bepaalde drijfveren?
Teamontwikkeling vanuit Sturing & Ruimte

Meer dan de helft van de zorginstellingen zet in op zelfsturende teams, zelforganiserende teams, resultaatverantwoordelijke, krachtige of vitale teams. Succesvolle praktijkvoorbeelden worden hierin nagevolgd, waarbij medewerkers meer in hun kracht komen en er flink gesneden wordt in overhead en managementkosten. Een mooi wenkend perspectief nietwaar? Wij zien echter ook een andere praktijk. In veel zorgorganisaties worstelen teams met de verkregen ruimte. Voor een groot deel is het middenkader verdwenen of sterk uitgedund en krijgen de overgebleven managers de opdracht om zoveel mogelijk los te laten. Hoe ga je dit dan organiseren?

Experts in Zelfsturing in de Zorg:
door maximale sturing ontstaat paradoxaal maximale ruimte


http://www.provenpartners.nl/kan-een-team-zichzelf-sturen

Meervoudig en integraal kijken naar de organisatie vanuit Sturing & Ruimte

Om te weten of je nog op koers en in-control bent en aan welke knoppen (verder) te draaien, om de gewenste verandering en ontwikkeling te bereiken, kan meervoudig en integraal gekeken en gemeten worden vanuit alle organisatorische perspectieven: harde perspectieven zoals strategie, structuur en systemen, maar ook zachte zoals personeel, management en cultuur. En hierin ook de hard en soft controls mee te nemen. Enerzijds gaat het om sturing en anderzijds om ruimte, die op het eerste oog een tegenstelling lijken.

Maar niets is minder waar. Sturing en ruimte zijn beide nodig om succesvol te zijn en kunnen heel goed samen:
(a)    Hebben we een koersvaste heldere strategie én is er ruimte voor innovatie en experimenten?
(b)    Biedt de structuur orde én is er tegelijkertijd ruimte voor projecten?
(c)    Hanteren we strakke regels en procedures met een PDCA-cyclus én ervaren medewerkers de vrijheid om hiervan af te mogen wijken?
(d)    Is er organisatie-brede saamhorigheid én is daarbij ruimte voor elke medewerker om uniek te zijn?
(e)    Kan het management met lef en autoriteit optreden én daarnaast participatief en empathisch leiderschap tonen naar de medewerkers?
(f)    Hebben we sterke normen en stille waarden waar we elkaar op aanspreken én is ieder vrij in de organisatiecultuur?

 En ga samen op pad
(1) bepaal je positie met een meting op Zorgondernemerschap en Sturing & Ruimte, want Meten is Weten waar je nu staat.
(2) formuleer de ambities met elkaar en deel je dromen en idealen. Kijk hoe je ze kan verenigen tot gezamenlijk gdragen doelen.
(3) en ga vervolgens samen lerend op pad, de reis, om deze ambities met elkaar waar te maken en de beoogde doelen te realiseren.
Share by: