White Paper: kan een team zichzelf wel sturen?

  • By be9aff4b72de9c98fc741fbf77827caf9e3081fb
  • 13 Jul, 2017

White Paper: kan een team zichzelf sturen?

In de zelfsturende teams probeert men collegiaal tot nieuwe manieren van organiseren te komen.
Dit vergt veel onderlinge afstemming, vergadertijd, met vaak weinig concrete resultaten. Het
ontbreekt aan sturing. Enige tijd de moed erin houden lukt wel, echter na verloop van tijd leidt dit tot
steeds meer onduidelijkheid en onzekerheid. De onmacht neemt toe. Voor de oplossing wordt vaak
gekeken naar het management, maar die zijn ook zoekende in hun nieuwe rol om vooral los te laten
en op afstand te sturen. Hoe komen we uit deze spanning? Kan het ook anders? In dit white paper
gaan we de diepte in aan de hand van een aantal casussen bij zorginstellingen en komen we met
handvatten voor teams zodat positieve energie kan ontstaan en het team zich kan ontwikkelen.
http://www.provenpartners.nl/kan-een-team-zichzelf-sturen

By be9aff4b72de9c98fc741fbf77827caf9e3081fb 13 Jul, 2017
In de zelfsturende teams probeert men collegiaal tot nieuwe manieren van organiseren te komen.
Dit vergt veel onderlinge afstemming, vergadertijd, met vaak weinig concrete resultaten. Het
ontbreekt aan sturing. Enige tijd de moed erin houden lukt wel, echter na verloop van tijd leidt dit tot
steeds meer onduidelijkheid en onzekerheid. De onmacht neemt toe. Voor de oplossing wordt vaak
gekeken naar het management, maar die zijn ook zoekende in hun nieuwe rol om vooral los te laten
en op afstand te sturen. Hoe komen we uit deze spanning? Kan het ook anders? In dit white paper
gaan we de diepte in aan de hand van een aantal casussen bij zorginstellingen en komen we met
handvatten voor teams zodat positieve energie kan ontstaan en het team zich kan ontwikkelen.
http://www.provenpartners.nl/kan-een-team-zichzelf-sturen

By be9aff4b72de9c98fc741fbf77827caf9e3081fb 30 Dec, 2016
De financiële functie bij zorginstellingen is volop in beweging. Het is voor financiële professionals daarom zaak continu te blijven leren en ontwikkelen. De slimme financiële professional beseft dat nu en in de toekomst de ‘soft skills’ het échte succes bepalen in het functioneren en hun carrière. Die ‘soft skills’ verdienen dan ook meer aandacht bij de ontwikkeling van mensen en organisaties.
https://link.springer.com/article/10.1007/s40739-015-0063-x
By John Miller 18 Oct, 2016
Hoezo verandering en Zorgondernemerschap? In de zorgsector is het alle hens aan dek om boven water te blijven en op de aanstormende golven in te spelen van bezuinigingen op de zorgbudgetten, toenemende concurrentie en de effecten van de decentralisatie naar gemeenten. Er wordt een groot beroep gedaan op stuurmanskunst en het is aan de zorgfinancial om zijn of haar raad van bestuur en het management als loods bij te staan. Zijn we competitief genoeg? Pakken we de kansen die liggen in de markt? Weten we de risico’s te beheersen? Daar komt bij dat de helft van de zorginstellingen inzet op zelfsturing met meer ruimte en minder sturing (Financiële Zorgthermometer, december 2015). De vraag die menige zorgfinancial zich hierbij stelt is: zijn we nog wel in control in deze competitieve omgeving, met het nemen van meer ondernemende risico’s, het schrappen of uitdunnen van een managementlaag en met zelfsturende teams?

Meervoudig en integraal kijken . Om te weten of je nog op koers en in-control bent en aan welke knoppen (verder) gedraaid moet worden om de gewenste verandering en ontwikkeling te bereiken, kan meervoudig en integraal gekeken en gemeten worden vanuit alle organisatorische perspectieven: harde perspectieven zoals strategie, structuur en systemen, maar ook zachte zoals personeel, management en cultuur. En hierin ook de hard en soft controls meenemen. Enerzijds gaat het om sturing en anderzijds om ruimte, die op het eerste oog een tegenstelling lijken. Maar niets is minder waar. Sturing en ruimte zijn beide nodig om succesvol te zijn en kunnen heel goed samen:
  • Hebben we een koersvaste heldere strategie én is er ruimte voor innovatieve en experimenten?
  • Biedt de structuur orde én is er tegelijkertijd ruimte voor projecten?
  • Hanteren we strakke regels en procedures met een PDCA-cyclus én ervaren medewerkers de vrijheid om als nodig hiervan af te mogen wijken?
  • Is er organisatiebrede saamhorigheid én is daarbij ruimte voor elke medewerker om uniek te zijn?
  • Kan het management met lef en autoriteit optreden waar het nodig is én participatief en empathisch leiderschap tonen naar de medewerkers?
  • Hebben we sterke normen en stille waarden waar we elkaar op aanspreken én is ieder vrij in de organisatiecultuur?

Meten is weten
Ja, ‘meten is weten’ is een open deur, maar is het ook op verandering van toepassing en valt het meten en monitoren
van deze organisatieontwikkeling binnen de scope van de zorgfinancials? Wij denken van wel: de zorgfinancial heeft een belangrijke rol door bij bestuurders en management hiervoor aandacht te vragen en niet te belanden in zogeheten Columbus management: ‘niet weten waar je heen gaat, als je er bent niet weten waar het is en als je terugkomt niet weten waar je geweest bent’.

Welke bestuurder wil niet graag weten hoeveel sturing we geven als management en welke ruimte we bieden?
En evenzo belangrijk: hoe wordt dit door de medewerkers ervaren: hebben ze het gevoel dat ze voldoende ruimte krijgen en wat vinden ze van de sturing en begeleiding die ze daarbij krijgen? Stop met balanceren en maak weloverwogen meervoudige keuzes.

lees verder HEADLINE oktober 2016    https://link.springer.com/article/10.1007/s40739-016-0044-8
By be9aff4b72de9c98fc741fbf77827caf9e3081fb 29 Feb, 2016
Volgens de Financiële Zorgthermometer (december 2015) zet de helft van de Wlz-Instellingen in op zelfsturende teams. Meer verantwoordelijkheid bij de teams moet leiden tot minder overhead, meer klantgerichtheid en lagere kosten, aldus
de respondenten. Zorgprofessionals moeten meer verantwoordelijkheid krijgen en minder (aan)sturing door het weghalen of verkleinen van de managementlaag met grotere span-of-control en coachend leiderschap. Gaat dat zo werken? Een vraag die menig bestuurder en zorgfinancial bezighoudt. De paradox is dat maximale ruimte voor teams en zorgprofessionals niet door minder sturing, maar juist door maximale sturing vanuit de organisatie bereikt kan worden. Een wenkend perspectief voor elke ondernemende zorginstelling. Maar hoe dit te bereiken?
https://link.springer.com/article/10.1007/s40739-016-0004-3
By be9aff4b72de9c98fc741fbf77827caf9e3081fb 30 Jun, 2015
De toenemende druk tot kwaliteitsverbetering en meer efficiency dwingt zorginstellingen tot innoveren.  Ondernemerschap is een belangrijk middel om dat te bevorderen, maar ook een twee snijdend zwaard. De zorgdirecteur die teveel vrijheid toestaat kan eilandjes zien ontstaan die hun eigen gang gaan. De controller die te nauwe grenzen zet kan alle initiatief in de kiem smoren. De zoektocht naar het ideale model is in volle gang, maar misschien is de eerste les van zorgondernemerschap wel dat dit perfecte voorbeeld niet bestaat.

Discussiëren over ondernemerschap in de zorg schept de illusie dat alles ook bij het oude kan blijven en dat de rol van de controller niet hoeft te evolueren, maar volgens Dick de Groot is zorgondernemerschap het point of no return gepasseerd: “De maatschappij dwingt ons ertoe. Een instelling die niet ondernemender te werk gaat blijft pappen en nathouden, terwijl de instellingen er om heen zich wél ontwikkelen. Dan verdwijnen de lucratieve behandelingen naar elders en blijven de geldverslindende bij jou over. Zorgondernemerschap negeren betekent dat je met de niet-lucratieve zorg blijft zitten – en vooral met de zorgen.”
https://link.springer.com/article/10.1007/s40739-015-0031-5
By be9aff4b72de9c98fc741fbf77827caf9e3081fb 02 Apr, 2013
Tijdens een Minisymposium in Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede is op dinsdag 2 april 2013 de overhandiging van het eerste exemplaar van het boek “Zorg boven het maaiveld”, van de auteurs drs. Dick de Groot RC en drs. Paul G. Janssen MIM.
In aanwezigheid van een 50-tal bestuurders, directeuren en managers uit de zorgsector zijn een lezing en gastcollege gegeven over ondernemerschap en leiderschap in de zorgsector. Een boeiend thema dat iedere zorgbestuurder aanspreekt.
https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=3720
By be9aff4b72de9c98fc741fbf77827caf9e3081fb 08 Mar, 2013
Onderzoek naar: inspiratie voor het ontketenen van intern ondernemerschap in de zorgsector.

Ondernemerschap is in iedere zorgorganisatie aanwezig. De kunst is om het boven het maaiveld uit te krijgen en te laten groeien: "Geef ruimte om te ondernemen." De medewerkers komen pas in beweging als zij meer ruimte krijgen voor ondernemerschap en in hun kracht komen. De zorgsector en de patiënten/cliënten zitten er op te wachten. Op boeiende wijze wordt antwoord op de vraag gegeven: "Hoe creëren zorgbestuurders, directeuren en managers ruimte voor intern ondernemerschap en hoe blijven ze daarbij in-control?" In Zorg boven het maaiveld zijn spraakmakende quotes van zorgbestuurders opgenomen. Concrete handvatten worden aangereikt en praktijkcases toegelicht.

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=3720
Share by: