Businessplannen opstellen

Businessplannen opstellen

Iedereen kan een businessplan of ondernemingsplan maken. Er zijn legio voorbeelden beschikbaar bij de banken en de kamer van koophandel.  En er zijn technieken als Canvas Business Model aanwezig om het procesmatig aan te pakken via één A4tje. Toch blijkt het voor velen een lastige klus om een goed businessplan te maken dat een reële kans van slagen heeft. 

Vanuit onze kennis en jarenlange ervaring met het maken van businessplannen of ondernemingsplannen, weten we dat het gaat om met elkaar het proces goed te doorlopen door bij elke bouwsteen van het plan de juiste vragen in de juiste volgorde te stellen en te beantwoorden. Dat vraagt een deskundige en kritische begeleiding en ondersteuning. De meeste mensen doen het immers niet elke dag en er hangt vaak veel waarde aan. Dus doe het samen goed.

Voor de uitwerking van een businessplan hebben wij een bewezen aanpak op basis van het draaiboek voor het opstellen van een integraal ondernemingsplan dat de benodigde ingrediënten levert voor de te maken keuzes in de verdere opbouw en uitbouw van de onderneming en uitrol van het concept in de markt. We beginnen met de klantvraag en behoefte van nu en morgen, welk aanbod sluit daarop aan, wat wordt de propositie, hoe ziet de markt er uit en marktontwikkelingen zijn er, hoe beweegt het concurrentieveld, welke organisatie, structuur en voorzieningen passen daarbij en hoe kan dat stapsgewijs worden gerealiseerd. Hoe vertaalt zich dit in een financieel gezonde bedrijfsvoering. Welke kansen en risico’s liggen voor en welke strategie wordt gekozen. En tot slot hoe ziet de planning eruit en wie neemt welke acties voor zijn rekening.

Een compleet 'filmscript' om het beoogde doel te realiseren.

Share by: