Boek: "Zorg boven het maaiveld"

  • By be9aff4b72de9c98fc741fbf77827caf9e3081fb
  • 08 Mar, 2013
Onderzoek naar: inspiratie voor het ontketenen van intern ondernemerschap in de zorgsector.

Ondernemerschap is in iedere zorgorganisatie aanwezig. De kunst is om het boven het maaiveld uit te krijgen en te laten groeien: "Geef ruimte om te ondernemen." De medewerkers komen pas in beweging als zij meer ruimte krijgen voor ondernemerschap en in hun kracht komen. De zorgsector en de patiënten/cliënten zitten er op te wachten. Op boeiende wijze wordt antwoord op de vraag gegeven: "Hoe creëren zorgbestuurders, directeuren en managers ruimte voor intern ondernemerschap en hoe blijven ze daarbij in-control?" In Zorg boven het maaiveld zijn spraakmakende quotes van zorgbestuurders opgenomen. Concrete handvatten worden aangereikt en praktijkcases toegelicht.

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=3720
By be9aff4b72de9c98fc741fbf77827caf9e3081fb 13 Jul, 2017
In de zelfsturende teams probeert men collegiaal tot nieuwe manieren van organiseren te komen.
Dit vergt veel onderlinge afstemming, vergadertijd, met vaak weinig concrete resultaten. Het
ontbreekt aan sturing. Enige tijd de moed erin houden lukt wel, echter na verloop van tijd leidt dit tot
steeds meer onduidelijkheid en onzekerheid. De onmacht neemt toe. Voor de oplossing wordt vaak
gekeken naar het management, maar die zijn ook zoekende in hun nieuwe rol om vooral los te laten
en op afstand te sturen. Hoe komen we uit deze spanning? Kan het ook anders? In dit white paper
gaan we de diepte in aan de hand van een aantal casussen bij zorginstellingen en komen we met
handvatten voor teams zodat positieve energie kan ontstaan en het team zich kan ontwikkelen.
By _dm_templates 18 Oct, 2016
Anyone can make one:
For better or worse, anyone can write a blog post about anything they want. Everyone has a voice and the best voices will rise to the top.

The writer can show their personality:
In blog posts, the writer has more leeway to add in their voice and personality than other types of writing.

Blogs are a great form of mass communication:
You can help people, learn new things, entertain your audience—the possibilities are endless and amazing. Blogging opens up all of these to a very wide audience.

You can make money:

Get the right blog going and you can make a lot of money through advertising and sponsored posts.

It allows people to craft better thoughts:
Instead of reading haphazard, uneducated Facebook statuses, it’s much better to see people’s thought process in a well-written blog post.

You can establish a community:
Blogging allows you to connect with other individuals who share the same interests. Sharing ideas and opinions within your community helps establish yourself as a thought leader.

Good for SEO:
Keeping content on your site fresh and relevant, you can use your blog to boost the search engine ranking (SEO) of your site and your business.

It brings people back to your site:

If your blog is strong enough and updated regularly, people will come back looking for more and bring traffic back to your site as well.

It’s free:
It costs you a grand total of zero dollars to post to the blog, so if you have something to say, there’s nothing to stop you.

You can establish yourself as a thought leader:

A blog is a great place for your original thoughts, and it can be a wonderful way to show off your individuality. If people like your ideas, you can become a thought leader in your industry!

What else do you love about blogs? Let me know!
By be9aff4b72de9c98fc741fbf77827caf9e3081fb 08 Mar, 2013
Onderzoek naar: inspiratie voor het ontketenen van intern ondernemerschap in de zorgsector.

Ondernemerschap is in iedere zorgorganisatie aanwezig. De kunst is om het boven het maaiveld uit te krijgen en te laten groeien: "Geef ruimte om te ondernemen." De medewerkers komen pas in beweging als zij meer ruimte krijgen voor ondernemerschap en in hun kracht komen. De zorgsector en de patiënten/cliënten zitten er op te wachten. Op boeiende wijze wordt antwoord op de vraag gegeven: "Hoe creëren zorgbestuurders, directeuren en managers ruimte voor intern ondernemerschap en hoe blijven ze daarbij in-control?" In Zorg boven het maaiveld zijn spraakmakende quotes van zorgbestuurders opgenomen. Concrete handvatten worden aangereikt en praktijkcases toegelicht.

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=3720
Share by: